Regulament concurs Facebook: Castiga un loc la atelierul culinar Savoare fara gluten cu Chef Cezar Munteanu, din 21 septembrie.

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul Concursului “Castiga un loc la atelierul culinar Savoare fara gluten cu Chef Cezar Munteanu” (denumit in continuare„Concursul”) este SC Black Pepper Media SRL, cu sediul in Str. Drumul Taberei nr. 28, Bucuresti.

Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit in continuare („Regulament”) care este obligatoriu pentru toti participantii.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala.

Pe perioada Concursului, SC Black Pepper Media SRL, va desfasura urmatoarele servicii:

  1. Va contacta castigatorii pentru validarea si colectarea datelor in vederea livrarii premiilor.
  2. Va preda premiile castigatorilor, dupa validarea si identificarea acestora in conditiile stabilite prin Regulament
  3. La data acordarii premiilor va legitima castigatorii si va intocmi un proces verbal de predare -primire a premiilor, Organizatorul fiind absolvit de orice raspundere ulterioara legata de premiul acordat castigatorului.

SECTIUNEA 2. LOCUL SI DURATA DESFASURARII CONCURSULUI

Concursul se va desfasura in perioada 14 septembrie – 19 septembrie 2017 pe pagina de Facebook Bucharest Cooking School: https://www.facebook.com/BucharestCookingSchool

SECTIUNEA 3. DREPTURI SI CONDITIILE DE PARTICIPARE

Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de nationalitate, domiciliu, rasa, sex sau religie, rezidente in Romania, care respecta conditiile prezentului regulament si care urmeaza indicatiile prezente in acest Regulament pentru a-si valida participarea. Nu pot participa angajati ai Organizatorului si ai celorlalte companii implicate in aceasta actiune, precum si rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrala, liber consimtita si in afara oricarei constrangeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare apartine in exclusivitate al participantului care indeplineste conditiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat automat in situatia in care o persoana furnizeaza date sau informatii false, eronate sau necorespunzatoare in completarea datelor personale.

 

Pentru a putea participa la Concurs, participantii trebuie sa aiba un cont de Facebook, completat cu o adresa de e-mail valida si nume / prenume reale. Daca nu aveti cont de utilizator va puteti creea un cont nou, la adresa: https://facebook.com/.

SECTIUNEA 4. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Tuturor participantilor le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei.

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

Utilizatorii vor afla de concurs de pe pagina Bucharest Cooking School de pe Facebook.

Utilizatorii se pot inscrie in concurs in perioada 14 septembrie – 19 septembrie, astfel:

  1. Intra pe pagina Bucharest Cooking School de pe Facebook
  2. Devine fan al paginii de mai sus
  3. Da share in propriul timeline al atelierului culinar Savoare fara gluten: https://www.facebook.com/events/878324748983234/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22page_id_source%22%3A1327167997320281%2C%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A1327167997320281%2C%5C%22tour_id%5C%22%3Anull%7D%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D

Simpla devenire de fan pe contul de Facebook nu presupune si inscrierea in concurs, este necesara si distribuirea atelierului, in propriul timeline.

SECTIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI

Se vor acorda ca premii un loc in cadrul atelierului culinar Savoare fara gluten, din data de 21 septembrie.

SECŢIUNEA 7. DESEMNAREA CASTIGATORULUI

Castigatorul va fi desemnat prin intermediul random.org.

Toti participantii la concursul “Castiga un loc la atelierul culinar Savoare fara gluten cu Chef Cezar Munteanu” trebuie sa indeplineasca conditiile Regulamentului.

SECTIUNEA 8. NOTIFICAREA ŞI PREDAREA PREMIULUI

Castigatorului concursului de pe Facebook i se va aduce la cunostinta rezultatul concursului in 24 de ore dupa incheierea jurizarii, astfel: va fi contactat prin mesaj pe Facebook si li se va afisa numele pe pagina Bucharest Cooking School de pe Facebook.

In cazul in care castigatorii nu trimit in 24 de ore informatiile solicitate de Organizator, premiul se va acorda altui utilizator, ales tot prin random.org.

Organizatorul nu este responsabil pentru intarzierea anuntarii castigatoarelor din motive care nu tin de el.

Castigatorii vor primi pe e-mail voucherul electronic pentru participarea la atelierul culinar Savoare fara gluten, din data de 21 septembrie.

SECTIUNEA 9. INCETAREA CONCURSULUI Prezentul Concurs va inceta de drept la data de 19 septembrie 2017, ora 24.00 si poate inceta inainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forta majora – de natura a face imposibila derularea.

SECTIUNEA 10. REGULAMENTUL CONCURSULUI Regulamentul Concursului este disponibil in mod gratuit pe website-ul www.bucharestcookingschool.ro. Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa se conformeze acestui Regulament. Orice modificari ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe contul de facebook.

SECTIUNEA 11. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE Organizatorul campaniei nu este raspunzator de plata altor taxe sau a altor obligatii financiare legate de premiul oferit, acestea cazand in sarcina persoanei castigatoare.

SECTIUNEA 12. LITIGII In cazul unor litigii aparute intre SC Black Pepper Media SRL si participantii la concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor romane competente.